Търсене
1000 София, ул. Позитано 14
тел. 980 24 85, 981 49 54
факс: 981 90 36
e-mail: pirin@journey.bg

Офиси в страната

Централен офис

1000 София, ул. Позитано 14
тел.: 981 49 54
факс: 981 90 36
Мобилтел: 0886 079 005
поща: pirin@journey.bg

Офис  Благоевград

Ул. „Братя Иванови”№ 7

Тел. 08872000067, 0899590974

E mail: uosbl@abv.bg